Lomonosov 2021

28th International Scientific Conference for Undergraduate and Graduate Students and Young Scientists "Lomonosov"

City
Москва, Россия
Venue
MSU
Registration
Registration is closed
Psychology

Organizing Committee
Chair – Yury P. Zinchenko, professor, Dean of the Faculty of Psychology MSU.
Vice-chair – Olga A. Tihomandrickaya, professor, Deputy Dean for science work;
Artem I. Kovalev, Deputy Dean for education work.

Organizing committee members: Abdullaeva M.M., Almazova O.V., Arestova O.N., Bazarov T.Yu., Barabanschikova V.V., Baranova V.A., Bardyishevskaya M.K., Belinskaya E.P., Blinnikova I.V., Burlakova N.S., Buhalenkova D.A., Varako N.A., Velichkovskiy B.B., Vinogradova M.G., Vinokurov F.N., Voyskunskiy A.E., Golyinchik E.O., Gusev A.N., Denisova G.V., Dolgih A.G., Dontsov D.A., Dubovskaya E.M., Emelin V.A., Zaharova E.I, Zlokazova T.A., Zubakina O.V., Kachina A.A., Kiselnikov A.A., Kovalev A.I., Kovyazina M.S., Kozlovskiy S.A., Kokurina I.G., Krichevets A.N., Kuznetsova A.S., Leonov S.V., Lipatov S.A., Magomed-Eminov M.Sh., Makalatiya A.G., Malyisheva N.G., Matasov R.A., Matveeva L.V., Melnikova O.T., Menshikova G.Ya., Mikadze Yu.V., Mitina O.V., Molchanov S.V., Nestik T.A., Nikolaeva V.V., Nurkova V.V., Pechnikova L.S., Poskrebyisheva N.N., Rikel A.M., Rupchev G.E.Ryizhov A.L., Sagova Z.A., Sadovnikova T.Yu., Sidneva A.N., Skvortsov A.A., Sokolova E.T., Soldatova G.U., Soloveva O.V., Spivakovskaya A.S., Teperik R.F., Tihomandritskaya O.A., Thostov A.Sh., Ushkov F.I., Folomeeva T.V., Cherkasova A.N., Chesnokova O.B., Chigarkova S.V., Churbanova S.M., Shilko R.S., Shirkov Yu.E., Shirokaya M.Yu., Shlyagina E.I., Shoygu Yu.S.

Subsection

1.  Current state and prospects of educational psychology (Sidneva A.N., Buhalenkova D.A.)

2.    Current problems of neuropsychology (Mikadze Yu.V., Kovyazina M.S., Skvortsov A.A., Varako N.A.)

3.    Current psycholinguistic problems of intercultural communication (subsection in English) (Denisova G.V., Matasov R.A.)

4.    Gender psychology (Tihomandritskaya O.A.)

5.    Innovative technology (virtual reality and eye tracking) in psychological research, education and practice (Menshikova G.Ya., Kovalev A.I.)

6.    Qualitative and quantitative research methods of psychology (Melnikova O.T., Krichevets A.N.)

7.    Cyberpsychology (Dolgih A.G., Emelin V.A.)

8.    Clinical psychology, psychosomatics, psychology of corporeality (Thostov A.Sh., Nikolaeva V.V., Vinogradova M.G., Rupchev G.E.)

9.    Cognitive psychology (Gusev A.N., Velichkovskiy B.B.)

10.Personality and group: the space of influence and interaction (Belinskaya E.P., Dubovskaya E.M.)

11.General psychology: cognition and reality (Nurkova V.V., Arestova O.N., Mitina O.V.)

12.Оrganizational psychology in the developing world (Blinnikova I.V., Kachina A.A., Zlokazova T.A., Lipatov S.A.)

13.The problem of resocialization and psychological assistance (Magomed-Eminov M.Sh.)

14.Psychological counseling and psychotherapy: theoretical, research and applied aspects (Sokolova E.T., Spivakovskaya A.S., Burlakova N.S., Teperik R.F.)

15.Psychology of abnormal development (Pechnikova L.S., Ryizhov A.L., Bardyishevskaya M.K.)

16.Internet psychology (Voyskunskiy A.E., Matveeva L.V., Makalatiya A.G.) 

17.Psychology of personality: challenges, complexities, uncertainties and diversity (Shlyagina E.I.)

18.Psychology of communication and interpersonal relations (Soloveva O.V., Kokurina I.G.)

19.Psychology of negotiation and conflict resolution (Soldatova G.U., Nestik T.A., Golyinchik E.O., Chigarkova S.V.)

20.Psychology in practice (Bazarov T.Yu.)

21.Developmental psychology (Churbanova S.M., Chesnokova O.B., Poskrebyisheva N.N., Almazova O.V.)

22.Sport psychology and psychology of healthy lifestyle (Leonov S.V., Sagova Z.A., Shilko R.S., Donzov D.A.)

23.Psychology of the modern family (Zaharova E.I., Molchanov S.V., Sadovnikova T.Yu., Baranova V.A.)

24.Work and engineering psychology (Barabanschikova V.V., Kuznetsova A.S., Abdullaeva M.M.)

25.Psychophysiology, cognitive neuroscience and artificial intelligence (Kiselnikov A.A., Kozlovskiy S.A.)

26.Modern problems of psychology (subsection for school students) (Rikel A.M., Dolgih A.G., Zubakina O.V.)

27.Social psychology of the digital world (Zhuravlev A.V., Vinokurov F.N., Shirkov Yu.E.)

28.Economic psychology (Folomeeva T.V., Vinokurov F.N.)

29.Emergency psychology psychology (Shoygu Yu.S., Shirokaya M.Yu., Ushkov F.I.)

30.Ethnopsychology and psychology of intergroup relations (Malyisheva N.G.)

31.Juridical psychology (Ushkov F.I., Soloveva O.V.)

 

Contact information
Address: Russia, 125009, Moscow, Mokhovaya str. 11, b. 9; Faculty of Psychology, Organizing committee «Psychology» section Conference of students and young scientists «Lomonosov-2021»
Email: lomopsyorg@gmail.com
Vk: https://vk.com/lompsy 
Executive Secretary: Anastasiia N. Cherkasova