Lomonosov 2018

International scientific conference of students and young scientists "Lomonosov-2018"

City
Москва, Россия
Venue
MSU
Registration
Registration is closed
PSYCHOLOGY

Organizing Committee:

Chair – Yury P. Zinchenko, professor, Dean of the Faculty of Psychology MSU

Vice-chair – Olga A. Tihomandrickaya, professor, Deputy Dean for science work

 

Organizing committee members:

Arestova O.N., Bazarov T.Yu., Barabanschikova V.V., Baranov A.S., Bardyishevskaya M.K., Belinskaya E.P., Bityutskaya E.V., Blinnikova I.V., Burlakova N.S., Velichkovskiy B.B., Vinokurov F.N., Voyskunskiy A.E., Gasimov A.F., Golyinchik E.O., Grigorovich S.S., Gusev A.N., Dubovskaya E.M., Dolgih A.G., Emelin V.A., Enikolopova E.V., Zhukov Yu.M., Zaharova E.I, Zlokazova T.A., Ivanov M.A., Kachina A.A., Kiselnikov A.A., Klimova O.A., Kovalev A.I., Konovalova A.M., Leonov S.V., Leonova A.B., Lipatov S.A., Lvova E.N., Malyisheva N.G., Matveeva L.V., Melnikova O.T., Menshikova G.Ya., Mikadze Yu.V., Mitina O.V., Nestik T.A., Nikolaeva V.V., Noskova O.G., Nurkova V.V., Onuchin A.N., Petrenko V.F., Pechnikova L.S., Rikel A.M., Ryizhov A.L., Sagova Z.A., Sadovnikova T.Yu., Sidneva A.N., Sokolova E.T., Soldatova G.U., Soloveva O.V., Stefanenko T.G., Sultanova J.A., Sultanova F.R., Teperik R.F., Tihomandritskaya O.A., Thostov A.Sh., Utrobina M., Ushakov D.V., Folomeeva T.V., Horoshilov D.A., Chentsov K.A., Chigarkova S.V., Churbanova S.M., Shlyagina E.I., Shoygu Yu.S.

 

 1.  Actual researches of sport psychology and healthy lifestyle
 2. Contemporary issues of neuropsychology
 3. Actual problems of organizational psychology
 4. Gender psychology
 5. Differential psychology
 6. Qualitative and quantitative research methods of psychology
 7. Clinical psychology, somatic psychology, clinical psychology of corporeality
 8. Cognitive psychology
 9. Personality and group: the space of influence and interaction
 10. General psychology: cognition and reality
 11. Psychological counseling and psychotherapy: theoretical, research and applied aspects
 12. Psychology of abnormal development
 13. Psychology of personality: Challenges, Complexities, Uncertainties and Diversity
 14. Psychology of management
 15. Educational psychology in the modern world
 16. Psychology of communication and interpersonal relations
 17. Psychology of negotiation and conflict resolution
 18. Psychology of professional activity
 19. Developmental psychology
 20. Psychology of the modern family
 21. Psychophysiology, cognitive neuroscience, innovative technology and artificial intelligence (in Russian and English)
 22. Modern problems of psychology (the subsection for pupils) 
 23. Consciousness, unconsciousness, mentality, psychosemantics
 24. Human in a digital society: cyberpsychology and media psychology
 25. Economic psychology
 26. Extreme Psychology
 27. Ethnopsychology and Social Psychology of Intergroup Relations
 

 Contact information:

Address: Russia, 125009, Moscow, Mokhovaya str. 11, b. 9; room 101a, Faculty of Psychology, Organizing committee «Psychology» section Conference of students and young scientists «Lomonosov-2019»

Email: lomopsyorg@gmail.com

Executive Secretary: Sultanova Faniya