Проводится
16 - 17 Мар 2012
16 - 17 Мар 2012
МГУ, Львов, Украина

Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку

Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку

О мероприятии
«Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку»

Конференція відбудеться 16-17 березня 2012 року у м. Львові

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.
В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками
1. Економічна теорія.
2. Фінанси та страхування.
3. Банківська справа.
4. Міжнародна економіка.
5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
6. Економіка підприємства.
7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарствабудівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
8. Економіка праці та управління персоналом.
9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
10. Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола 7.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі: заочна.

У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.

Умови участі у конференції:
До 15 березня 2012 року (включно) надіслати на електронну адресу: nauka@lef.lviv.ua
1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв С.Р._Квитанція)
3) заповнити анкету учасника.
Заповнити анкету учасника оn-linе (Заполнить анкету on-line)
Сплатити організаційний внесок можна за наступними банківськими реквізитами:
Для учасників з України 80 грн.
Банк одержувача: АТ"УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26206317734000
ОКПО: 3084313860
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б. : Павленко Юлія Сергіївна
Призначення платежу: поповнення рахунку Павленко Ю.С. від П.І.Б.
Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 550 російських рублів
Банк посредник: ОАО «Промсвязьбанк», Москва
БИК 044525555
ИНН 7744000912
К/с № 30101810400000000555
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Харьков, Украина
сч. 30111810300000916401
swift: PRMSRUMM
Получатель: сч. 26205317734001
Ф.И.О.: Павленко Юлия Сергеевна
Назначение платежа: пополнение текущего счета Павленко Ю.С. от Ф.И.О.
Для учасників з інших країн: 15 USD
(INTERMEDIARY BANK) Банк-корреспондент: JP MORGAN CHASE BANK, New York, USA
(CORRESPONDENT ACCOUNT) Счет банка получателя в банке-корреспонденте: 0011000080
SWIFT CODE: CHASUS33
(BANK OF BENEFICIARY) Банк получателя: PRIVATBANK, DNEPROPETROVSK, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X
(BENEFICIARY) Получатель: Pavlenko Yuliya
ACCOUNT: 4731185502531525
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.
Вимоги до тез доповідей:
Обсяг – не більше 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Приклад оформлення тез:
Секція: Економічна теорія.
Васильєв С.Р.
аспірант кафедри менеджменту
Львівської комерційної академії
м. Львів, Україна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМИКИ
· Сторінки не нумеруються.
· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв С.Р.)
· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.
Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються
Контактна інформація:
Львівська економічна фундація
Адреса для кореспонденції: 79000, м. Львів, а/с 341
Web: www.lef.lviv.ua
E-mail: info@lef.lviv.ua
Tel.: +38 063 204 34 31

Организаторы

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Львівська економічна фундація

Контактная информация

Львівська економічна фундація
Адреса для кореспонденції: 79000, м. Львів, а/с 341
Web: www.lef.lviv.ua
E-mail: info@lef.lviv.ua
Tel.: +38 063 204 34 31

Стоимость участия

80 грн.