Проводится
24 - 25 Фев 2012
24 - 25 Фев 2012
МГУ, Одесса, Украина

Роль мови та літератури у розвитку сучасного суспільства

Роль мови та літератури у розвитку сучасного суспільства

О мероприятии
Міжнародна науково-практична конференцiя
«Роль мови та літератури у розвитку сучасного суспільства»
м. Одеса, 24-25 лютого 2012 р.

Інформація про захід

Організатором міжнародної науково-практичної конференції «РОЛЬ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА» є громадська організація «Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень» (м. Одеса).
Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.
Інформація про участь:
Учасникам необхідно до 21 лютого 2012 року (включно) заповнити заявку на участь і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованої копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу nauka@fcenter.org.ua
Робочі мови заходу: українська, російська та англійська.
Форма участi: очна та заочна.
Локація: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, БЦ «Сонячний».
Основні тематичні напрямки конференції:
-Українська мова та література
-Російська мова та література
-Слов’янські мови та література
-Література зарубіжних країн
-Романські, германські та інші мови
-Теорія літератури, порівняльне літературознавство
-Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
-Фольклористика
-Літературне джерелознавство та текстологія
-Мова і засоби масової комунікації
-Теорія і практика перекладу
-Міжкультурна комунікація
-Риторика
-Мова сучасного мистецтва
-Вимоги до оформлення тез:

Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;
Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;
Поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;
Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, стиль Normal;
Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад (подвійний абзац) або місце роботи;
Наступний абзац - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва тез;
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;
Література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література» у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому - номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Попов_Ігор.doc).
Тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою «на конференцію Центру філологічних досліджень».

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.

Організаційний внесок:

1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 80 грн. і використовується на покриття витрат, пов'язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.

2. Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок відповідального за логістику Організації: Черняк Володимир Миколайович, ПАТ Укрсіббанк, п/р 26202288602500, МФО банку 351005, Код ОКПО 000 000 000, призначення платежу: «поповнення поточного рахунку Черняк В.М.». Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити слово «квитанція» (наприклад, Попов_Ігор_квитанція).

3. Учасники з країн СНД сплачують внесок у розмірі 400 російських рублів за допомогою платіжної системи MIGOM.COM. За додатковою інформацією звертайтеся до Оргкомітету конференції.

4. У разі заочної участі у конференції, збірник тез буде відправлений учасникам на поштову адресу, вказану у заявці на протязі десяти днів після проведення заходу.

Контакти:
Південноукраїнська організація
"Центр філологічних досліджень»
T: +38(050) 758-14-36;
@: nauka@fcenter.org.ua ;
W: www.fcenter.org.ua

Организаторы

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»

Контактная информация

Південноукраїнська організація
"Центр філологічних досліджень»
T: +38(050) 758-14-36;
@: nauka@fcenter.org.ua ;
W: www.fcenter.org.ua

Стоимость участия

80 грн.