Проводится
24 - 25 Фев 2012
24 - 25 Фев 2012
МГУ, Одесса, Украина

Формування, охорона та захист здоров`я в сучасних умовах

Формування, охорона та захист здоров`я в сучасних умовах

О мероприятии
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Формування, охорона та захист здоров`я в сучасних умовах»
м. Одеса, 24-25 лютого 2012 р.


Загальна інформація
Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних, фармацевтичних, ветеринарних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми формування, охорони та захисту здоров’я.

Місце проведення: м. Одеса, Гагаринське плато 5, ОК «Одеса»

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері медичних, ветеринарних, фармацевтичних наук.

Мова конференції: українська, російська та англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

Ветеринарні науки
Фармацевтичні науки
Клінічна медицина
Профілактична медицина
Теоретична медицина
Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 21 лютого 2012 року (включно)

мають виконати обов’язково наступні три дії:

І. Заповнення заявки
Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Південної фундації медицини, (www.medfoundation.od.ua) в розділі «Конференції» в інформації про конференцію.

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ. Оплата організаційного внеску
Сплатити організаційний внесок у розмірі 80 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26209306330100
ОКПО: 2704411107
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Василенко Наталія Володимирівна
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Василенко Н.В. від ПІБ____

Щодо реквізитів для учасників з країн СНД просимо звертатися до організаторів:

conf@medfoundation.od.ua

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

ІІІ. Направлення матеріалів електронною поштою


Надіслати до оргкомітету до 21 лютого 2012 р. (включно) на електронну скриньку conf@medfoundation.od.ua наступні документи:


А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та повинні містити у другій часті слово «Квитанція» або «Тези» відповідно (наприклад, Шевченко_О.М._Квитанція).

Вимоги до тез доповіді

Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman

№14, жирний.
Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор: шрифт Times New Roman №14.
Наприклад:
3. Клінічна медицина
Топографоанатомічні зрізи печінки стосовно до ультразвукового сканування

Шевченко Олег Миколайович, канд. мед. наук, доцент
Харківський національний медичний університет

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 34].
Обсяг тексту: до 6 сторінок зі списком використаних джерел.

Заочна участь у конференції
У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Координати організаційного комітету
Південна фундація медицини

Адреса для поштової кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307

@: info@medfoundation.od.ua
W: www.medfoundation.od.ua
T: +38 093 835 42 20

Организаторы

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Південна фундація медицини

Контактная информация

Південна фундація медицини

Адреса для поштової кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307

@: info@medfoundation.od.ua
W: www.medfoundation.od.ua
T: +38 093 835 42 20

Стоимость участия

80 грн