Проводится
10 - 11 Фев 2012
10 - 11 Фев 2012
МГУ, Львов, Украина

Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетенгу

Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетенгу

О мероприятии
VII Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетенгу»

Конференція відбудеться 10-11 лютого 2012 року у м. Львові

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія.
2. Фінанси та страхування.
3. Банківська справа.
4. Міжнародна економіка.
5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
6. Економіка підприємства.
7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства
будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
8. Економіка праці та управління персоналом.
9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
10. Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола 7.
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі: заочна.

У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті протягом десяти днів після проведення конференції.


Умови участі у конференції:

До 9 лютого 2012 року (включно) надіслати на електронну адресу: nauka@lef.lviv.ua

1) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
2) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Васильєв С.Р._Квитанція)
3) заповнити анкету учасника.

Заповнити анкету учасника оn-linе (Заполнить анкету on-line)


Сплатити організаційний внесок можна за наступними банківськими реквізитами:

Для учасників з України 80 грн.

Банк одержувача: АТ"УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26206317734000
ОКПО: 3084313860
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б. : Павленко Юлія Сергіївна
Призначення платежу: поповнення рахунку Павленко Ю.С. від П.І.Б.

Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 550 російських рублів

Банк посредник: ОАО «Промсвязьбанк», Москва
БИК 044525555
ИНН 7744000912
К/с № 30101810400000000555
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
Банк получателя: АО «УкрСиббанк», Харьков, Украина
сч. 30111810300000916401
Получатель: сч. 26205317734001

Ф.И.О.: Павленко Юлия Сергеевна

Назначение платежа: пополнение текущего счета Павленко Ю.С. от Ф.И.О.

Для учасників з інших країн: 15 USD

(INTERMEDIARY BANK) Банк-корреспондент: JP MORGAN CHASE BANK, New York, USA
(CORRESPONDENT ACCOUNT) Счет банка получателя в банке-корреспонденте: 0011000080

SWIFT CODE: CHASUS33

(BANK OF BENEFICIARY) Банк получателя: PRIVATBANK, DNEPROPETROVSK, UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X

(BENEFICIARY) Получатель: Pavlenko Yuliya
ACCOUNT: 4731185502531525
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Вимоги до тез доповідей:

· Обсяг – не більше 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(не більше двох) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Приклад оформлення тез:

Секція: Економічна теорія.

Васильєв С.Р.
аспірант кафедри менеджменту
Львівської комерційної академії
м. Львів, Україна


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМИКИ

· Сторінки не нумеруються.

· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв С.Р.)

· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.

Контактна інформація:
Адреса для кореспонденції: 79000, м. Львів, а/с 341
Web: www.lef.lviv.ua
E-mail: info@lef.lviv.ua
Tel.: +38 063 204 34 31

Организаторы

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Львівська економічна фундація

Контактная информация

Контактна інформація:
Адреса для кореспонденції: 79000, м. Львів, а/с 341
Web: www.lef.lviv.ua
E-mail: info@lef.lviv.ua
Tel.: +38 063 204 34 31

Стоимость участия

80 грн.