Проводится
3 - 4 Фев 2012
3 - 4 Фев 2012
МГУ, Львов, Украина

Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті

Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті

О мероприятии
Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті»
м. Львів, 3-4 лютого 2012 р.

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом. Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції вчених, аспірантів та студентів та представників освітянської спільноти.

Основні напрямки конференції:

Загальна психологія та психологія особистості.
Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
Педагогічна та корекційна психологія.
Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
Соціальна і юридична психологія.
Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
Загальна педагогіка.
Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 17б

ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Заповніть On-Line форму заявки для участі в конференції або перейдіть за посиланням до розділу «Конференції» на офіційній сторінці Львівської педагогічної спільноти www.pedagogylviv.org.ua

On-line заявка на участь у конференції

Надійшліть на електронну скриньку Оргкомітету events@pedagogylviv.org.ua наступні матеріали:
1. Тези доповіді;
2. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

31 січня 2012 р. (включно)

Увага!
1. Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення наприкінці, наприклад:
Лотимо М.Ю._Квитанція / Лотимо М.Ю._Тези
2. Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника листа - Підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати листа ще раз.
3. У разі заочної участі у конференції збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану у заявці, протягом 10 днів після проведення заходу.
4. З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат та витрат з пересилання збірника матеріалів авторам, необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 75 грн. за одну публікацію. Кількість публікацій від одного автора не обмежується.

Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26251007168674
ОКПО: 2549613514
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Гудима Сергій Миколайович
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Гудими С.М. від П.І.Б.

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 400 російських рублів.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Напрклад:
Лотимо М.Ю.
старший викладач кафедри
загальної та соціальної педагогіки
Львівського національного університету
м. Львів, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГІЇ

• Сторінки не нумеруються.
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою Література: . У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

Организаторы

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Громадська організація
«Львівська педагогічна спільнота»

Контактная информация

Адреса для кореспонденції:
79000, м. Львів, а/с 6136

Інтернет-сторінка: www.pedagogylviv.org.ua
Електронна пошта: events@pedagogylviv.org.ua
Контактний телефон: +380632043430

Стоимость участия

організаційний внесок у розмірі 75 грн