Проводится
5 Мая 2012
00:00 - 00:00
5 Мая 2012
00:00 - 00:00
МГУ, Львов, Украина

Психологія та педагогіка: теоретичні та методологічні проблеми сучасної освіти

Психологія та педагогіка: теоретичні та методологічні проблеми сучасної освіти

О мероприятии
Міжнародна дистанційна науково-практична конференція
«Психологія та педагогіка: теоретичні та методологічні проблеми сучасної освіти»
5 травня 2012 р.

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом. Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції вчених, аспірантів та студентів та представників освітянської спільноти.

Основні напрямки конференції:

- Загальна психологія та психологія особистості.
- Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
- Педагогічна та корекційна психологія.
- Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
- Соціальна і юридична психологія.
- Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
- Загальна педагогіка.
- Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
- Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
- Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
- Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
- Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
- Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Заповніть On-Line форму заявки для участі в конференції за допомогою посилання:

Надійшліть на електронну скриньку Оргкомітету events@pedagogylviv.org.ua наступні матеріали:
1. Тези доповіді;
2. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

2 травня 2012 р. (включно)

Увага!

1. Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення наприкінці, наприклад:

Лотимо М.Ю._Квитанція / Лотимо М.Ю._Тези

2. Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника листа - Підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати листа ще раз.

3. З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат та витрат з пересилання збірника матеріалів авторам, необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 75 грн. за одну публікацію. Кількість публікацій від одного автора не обмежується.

Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк"
Картковий рахунок одержувача: 26251007168674
ОКПО: 2549613514
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Гудима Сергій Миколайович
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Гудими С.М. від П.І.Б.

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

Для учасників з Росії, організаційний внесок становить 400 російських рублів.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Напрклад:
Лотимо М.Ю.
старший викладач кафедри
загальної та соціальної педагогіки
Львівського національного університету
м. Львів, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

•Сторінки не нумеруються.
•Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою Література: . У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.


Контакти:
Громадська організація
«Львівська педагогічна спільнота»
Адреса для кореспонденції:
79000, м. Львів, а/с 6136
Інтернет-сторінка: www.pedagogylviv.org.ua
Електронна пошта: events@pedagogylviv.org.ua
Контактний телефон: +380632043430

Организаторы

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Громадська організація
«Львівська педагогічна спільнота»

Контактная информация

Громадська організація
«Львівська педагогічна спільнота»
Адреса для кореспонденції:
79000, м. Львів, а/с 6136
Інтернет-сторінка: www.pedagogylviv.org.ua
Електронна пошта: events@pedagogylviv.org.ua
Контактний телефон: +380632043430

Стоимость участия

75