Проводится
13 - 14 Апр 2012
13 - 14 Апр 2012
МГУ, Одесса, Украина

Стратегії та практика розвитку агропромислового комплексу України

Стратегії та практика розвитку агропромислового комплексу України

О мероприятии
Всеукраїнська науково-практична конференція

«Стратегії та практика розвитку агропромислового комплексу України»

13-14 квітня 2012 року | м. Одеса

Мета конференції

Метою конференції є розвиток науки та практики, поширення знань у сільськогосподарській галузі серед зацікавлених студентів, аспірантів, молодих вчених та практиків.

Секції конференції

1.Агрономія
- Загальне землеробство
- Сільськогосподарські меліорації
- Агроґрунтознавство і агрофізика
- Агрохімія
- Селекція і насінництво
- Овочівництво
- Плодівництво
- Виноградарство
- Рослинництво
- Субтропічні культури
- Фітопатологія
- Кормовиробництво і луківництво
- Гербологія
- Первинна обробка продуктів та рослинництва

2.Зоотехнія
- Розведення та селекція тварин
- Годівля тварин і технологія кормів
- Рибництво
- Технологія виробництва продуктів тваринництва

3.Лісове господарство
- Лісові культури та фітомеліорація
- Лісовпорядкування і лісова таксація
- Лісознавство і лісівництво

4.Історія сільськогосподарських наук

5.Ветеринарія
- Ентомологія
- Паразитологія
- Історія ветеринарії
- Ветеринарно-санітарна експертиза
- Ветеринарне акушерство
- Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
- Ветеринарна фармакологія та токсикологія
- Діагностика і терапія тварин
- Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
- Ветеринарна фармакологія та токсикологія
- Ветеринарна хірургія

6.Економіка АПК

Інформація щодо конференції
Місце проведення: м. Одеса, вул. Гагаринське плато, 5
Робочі мови конференції: українська, російська та англійська
Форма участі: очна заочна
У разі заочної участі у конференції, збірник тез буде надісланий учасникам заходу на поштову адресу вказану в анкеті, протягом 10 днів після проведення конференції.

Умови участі

До 10 квітня 2012 року необхідно надіслати на електронну адресу заходу events@pivdenagro.org.ua – наступні матеріали:

1) тези доповіді;

2) відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу повина відповідати прізвищу учасника),

а також необхідно:

3) заповнити онлайн-анкету учасника на сайті Південноукраїнського центру аграрних досліджень.

Реквізити для сплати організаційного внеску
Розмір організаційного внеску – 80 грн.
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк"
П.І.Б. члена організаційного комітету відповідального за логістику: Богаченко Наталя Юріївна
Поточний рахунок одержувача: 26250007297557
ОКПО: 3378113487
МФО банка одержувача: 351005
Призначення платежу: поповнення рахунку Богаченко Н. Ю. від П.І.Б.
Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та його поштовою пересилкою учасникам.

Вимоги до оформлення
Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – оформлення відповідно до встановлених вимог;
Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора; вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які його мають); другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) навчальний заклад (подвійний абзац), або місце роботи;
Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді;
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм
Приклад оформлення тез
Агрономія..
Орлик В.В.
аспірант кафедри рослинництва та технологій
Вінницького державного аграрного університетуї

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН ПРОТИ КОМАХ

Сторінки не нумеруються.
Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв С.Р.)
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.
Тези не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.


Збірнику наукових праць за матеріалами наукової конференції присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.Контактна інформація
Південноукраїнський центр аграрних досліджень
а/с 307, 65001, Одеса
+38 093 960 80 54
events@pivdenagro.org.ua

Организаторы

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Південноукраїнський центр аграрних досліджень

Контактная информация

Південноукраїнський центр аграрних досліджень
а/с 307, 65001, Одеса
+38 093 960 80 54
events@pivdenagro.org.ua

Стоимость участия

80 грн.