Lomonosov 2020

XXVII International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Lomonosov"

City
Москва, Россия
Venue
MSU
Registration
Registration is closed
Psychology

Organizing Committee
Chair – Yury P. Zinchenko, professor, Dean of the Faculty of Psychology MSU
Vice-chair – Olga A. Tihomandrickaya, professor, Deputy Dean for science work

Organizing committee members: Abdullaeva M.M., Almazova O.V., Arestova O.N., Bazarov T.Yu., Barabanschikova V.V., Baranov A.S., Bardyishevskaya M.K., Belinskaya E.P., Blinnikova I.V., Burlakova N.S., Buhalenkova D.A., Varako N.A., Velichkovskiy B.B., Vinokurov F.N., Voyskunskiy A.E., Gasimov A.F., Golyinchik E.O., Gusev A.N., Dubovskaya E.M., Dolgih A.G., Egorova M.C., Emelin V.A., Zaharova E.I, Zlokazova T.A., Kachina A.A., Kiselnikov A.A., Kovalev A.I., Kovyazina M.S., Kozlovskiy S.A., Kokurina I.G., Leybina A.V., Leonov S.V., Lipatov S.A., Magomed-Eminov M.Sh., Malyisheva N.G., Melnikova O.T., Menshikova G.Ya., Mikadze Yu.V., Molchanov S.V., Nestik T.A., Nikolaeva V.V., Nurkova V.V., Pechnikova L.S., Poskrebyisheva N.N., Rikel A.M., Ryizhov A.L., Sadovnikova T.Yu., Sidneva A.N., Skvortsov A.A., Sokolova E.T., Soldatova G.U., Soloveva O.V., Spivakovskaya A.S., Sultanova J.A., Sultanova F.R., Teperik R.F., Tihomandritskaya O.A., Tolubaeva N.V., Thostov A.Sh., Folomeeva T.V., Horoshilov D.A., Chentsov K.A., Cherkasova A.N., Chigarkova S.V., Churbanova S.M., Shirokaya M.Yu., Shlyagina E.I.

 1. Current state and prospects of educational psychology in the digital age (Sidneva A.N., Buhalenkova D.A.)

 2. Contemporary issues of neuropsychology (Mikadze Yu.V., Kovyazina M.S., Skvortsov A.A., Varako N.A.)

 3. Gender psychology (Tihomandritskaya O.A.)

 4. Innovative technology (virtual reality and eye tracking) in psychological research, education and practice (Menshikova G.Ya., Kovalev A.I.)

 5. Qualitative and quantitative research methods of psychology (Melnikova O.T., Horoshilov D.A.)

 6. Clinical psychology, somatic psychology, clinical psychology of corporeality (Thostov A.Sh., Nikolaeva V.V.)

 7. Cognitive psychology (Gusev A.N., Velichkovskiy B.B.)

 8. Personality and group: the space of influence and interaction (Belinskaya E.P., Dubovskaya E.M.)

 9. General and differential psychology (Egorova M.C., Gusev A.N., Nurkova V.V., Arestova O.N.)

 10. Оrganizational psychology in the developing world (Blinnikova I.V., Kachina A.A., Zlokazova T.A., Lipatov S.A.)

 11. Psychological counseling and psychotherapy: theoretical, research and applied aspects (Sokolova E.T., Spivakovskaya A.S., Burlakova N.S., Teperik R.F.)

 12. Psychology of abnormal development (Pechnikova L.S., Ryizhov A.L., Bardyishevskaya M.K.)

 13. Psychology of personality: challenges, complexities, uncertainties and diversity (Shlyagina E.I.)

 14. Psychology of communication and interpersonal relations (Soloveva O.V., Kokurina I.G.)

 15. Psychology of negotiation and conflict resolution (Soldatova G.U., Nestik T.A., Golyinchik E.O., Chigarkova S.V.)

 16. Psychology in practice (Bazarov T.Yu.)

 17. Developmental psychology (Churbanova S.M., Poskrebyisheva N.N., Almazova O.V.)

 18. Sport psychology and healthy lifestyle (Leonov S.V.)

 19. Psychology of the modern family (Zaharova E.I., Molchanov S.V., Sadovnikova T.Yu.)

 20. Psychology of professional activity (Barabanschikova V.V., Kuznetsova A.S., Abdullaeva M.M.)

 21. Psychophysiology, cognitive neuroscience and artificial intelligence (Kiselnikov A.A., Kozlovskiy S.A.)

 22. Modern problems of psychology (the subsection for pupils) (Rikel A.M., Dolgih A.G.)

 23. Human in a digital society: cyberpsychology and media psychology (Voyskunskiy A.E.)

 24. Economic psychology (Folomeeva T.V., Vinokurov F.N.)

 25. Extreme psychology (Shirokaya M.Yu., Tolubaeva N.V.)

 26. Ethnopsychology and psychology of intergroup relations (Malyisheva N.G.)

 

Contact information
Address: Russia, 125009, Moscow, Mokhovaya str. 11, b. 9; Faculty of Psychology, Organizing committee «Psychology» section Conference of students and young scientists «Lomonosov-2020»
Email: lomopsyorg@gmail.com
Vk: https://vk.com/lompsy2020 
Executive Secretary: Anastasiia N. Cherkasova