Interests

Физика Psychology Биоинженерия, биоинформатика Информатика Медицина