Lomonosov 2017

International Conference for Students and Young Scientists "Lomonosov"

City
Москва, Россия
Venue
MSU
Registration
Registration is closed
sect. Biology 2017

Organizing Committee:

Dr. Vladimir Fedosov

Dr. Mikhail Kozhin

Dr. Elena Vortsepneva

 

1.      Anthropology Irina Sineva

2.      Biochemistry Nikolai Sluchanko

3.      Bioengineering Valery Novoseletskii

4.      Biophysics and Bionanotechnology Adil Bayzhumanov, Anna Alova

5.      Botany Margarita Remizowa

6.      Cell biology and Histology Tatyana Lipina

7.      Conservation Biology Vladimir Fridman

8.      Developmental Biology Nastasya Kosheleva

9.      Entomology Alexandr Prosvirov

10.  Genetics Irina Elanskaya

11.  Human and Animal Physiology Maxim Lovat

12.  Hydrobiology and General Ecology Andrey Azovsky

13.  Invertebrate Zoology Nadezhda Rimskaya-Korsakova

14.  Microbiology Valeriya Korneeva

15.  Molecular Biology Sergey Levitsky

16.  Mycology and Algology Olga Kudryavtseva

17.  Neurophysiology and Physiology of Higher Nervous Activity Alexandra Litvinova

18.  Plant Ecology Vladimir Fedosov

19.  Plant Physiology Maria Kushunina

20.  Vertebrate Zoology Pavel Kvartalnov

21.  Virology Nikolay Nikitin

Contact information:

 

Secretary — Vladimir Fedosov, e-mail: lomonosovbiology@gmail.com